Keresés:
Keres
Elektronikus gyógyszerügy
Thursday, November 20, 2008
Letöltések
DMSLabor_Konf_49
 
 
 Helyszín: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 1139 Budapest, Váci út 73/A Földszinti előadóterem

A rendezvény címe mögött rejlő elektronikus formátumok, elektronikus adatkezelés, és a hatósági/szervi adatszolgáltatásnak való megfelelés folyamatosan fűti a különböző informatikai megoldások kifejlesztésének, vagy továbbfejlesztésének igényét. Mit értünk elektronikus gyógyszerügy alatt? Ügymenet-követés, elektronikus bizonylatolás és adattovábbítás, elektronikus formátumok alkalmazása a gyógyszeriparban, hatóságilag megkövetelt (szabványos) formátumok használata, központosított adatbázisokra való csatlakozás, stb. szereplhetnek a fogalom kifejtése mögött. Az elektronikus beadványok (eCTD, NEES), a gyógyszeripari szoftverek validálása, a gyógyszerügyi nyilvántartások, egyéb adatok elektronikus úton történő továbbítása és kezelése olyan aktuális témák, amelyek mind a gyógyszergyártóknak, mind a velük kapcsolatban álló különböző szervek számára komoly kihívást jelentenek. Tervezett szakmai témáink: Gyógyszerárak és támogatások kezelésének informatikai megoldásai (Németh Gergely, OEP Gyógyszerügyi főosztály), Nemzeti eCTD beadványok kezelése az Európai Unióban (Kevin Wing, eCTD Consultancy), Törzskönyvezési ügymenet támogatás dokumentumkezelő rendszer nélkül (Dombai Péter, SolDRA International), Átmenet a papíralapú kezeléstől, a fenntartható minőségbiztosított elektronikus archiválásig (Balatoni György, Bull-Ladimage), "Párhuzamos archiválás", avagy gyógyszergyári érdek és hatósági követelmény (Richter), eCTD validálás az Európai Unióban (Kollár Zsuzsa, Extedo), Gyógyszerügyi nyilvántartások (Dr. Zajzon Gergely, szakértő) Az egyre fokozodó árversenyben fontos, hogy a Forgalomba hozatali engedély jogosultak tisztában legyenek az árak és támogatások elektronikus úton történő adminisztrálásával, ezért is tartottuk fontosnak, hogy a konferencia helyszínéül az OEP-et válasszuk. Az OEP képviselőitól részletes tájékoztatást kaphat a hallgatóság az OWL használatáról, illetve a Pupha törzs kezeléséről. Az eCTD, mint elektronikus beadványtípus jelentőségét a térségben tovább növelte, hogy a Cseh hatóság 2008. júliusától kötelezővé tette az eCTD használatát az új beadványok esetében. Mind a hatóságok, mind az eCTD programok forgalmazóinak visszajelzései alapján érezhetően megnövekedett a téma iránti érdeklődés, egyre több cég szeretne megoldást találni az elektronikus beadványok kezelésére, illetve a térségben egyre nagyobb számban kerülnek eCTD-k beadásra. Kevin Wing, az eCTD Consultancy képviseletében - aki nemzetközi konferenciák aktív előadója (DIA, TOPRA), valamint az EMEA ülések résztvevője külső szakértőként - egy, az Európai Unió egészére vonatkozó áttekintő képet nyújt az eCTD beadványok kezeléséről. Az elektronikus beadványok készítésében fontos szerepet kap a korábbi papír alapú beadványok digitalizálása, elektronikus formátumuvá alakítása, fontosnak tartjuk, hogy a gyógyszeripari dokumentumok archiválása is terítékre kerüljön. Két előadásunk is foglalkozik - különböző nézőpontból - gyógyszergyári, gyógyerügyi papír alapú dokumentumok kezelésével, feldolgozhatóságával. Az elektronikus beadványok számos, összetett dokumentumból állnak, ezek egzakt kezelésében fontos kérdés lehet a cégek számára dokumentumkezelő rendszerek bevezetése is. MRP, DCP eljárások esetén, a szigorúbb határidők betartása, a több országot átölelő együttes munka támogatása – nélkülözhetelen mind a hatóságok, mind a gyógyszergyári cégek képviseletei számára, valamint a gyógyszerügyi ügymenetek, illetve az azok során keletkezett iratok, dokumentumok megfelelő elektronikus kezelése. Immáron negyedik alkalommal rendezünk a gyógyszeripari terület számára egésznapos szakmai konferenciát, ezúttal 2008. november 20-án az Országos Egészségbiztosítási Pénztár előadójába szervezzük az eseményt. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Dokumentum-technológiai Szakosztálya a DMSLaborral közösen évek óta szervez egésznapos szakmai konferenciákat. A gyógyszeripari területnek szóló speciális rendezvénysorozatunk fő célja évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) a rendezvényt nemzetközi szintre emelni, a régió gyógyszergyárainak tapasztalatait, gondjait, megoldásait egymással megosztani.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi díj: Előzetes átutalással 12 000.-Ft+áfa (brutto 14.400.-Ft)*, a helyszínen történő készpénzes fizetés esetén 15 000.-Ft+áfa (brutto 18.000.-Ft) Ha több fő részvételi díja közös számlán szerepeljen, legyen szíves jelezni a számlázási cím megadásakor, vagy az info@dmslabor.hu címen!

Tervezett program
Gyógyszerárak és támogatások kezelésének informatikai megoldásai
  Németh Gergely
  Országos Egészségbiztosítási Pénztár
eCTD validálás az Európai Unióban
  Kollár Zsuzsa
  EXTEDO GmbH
Törzskönyvezési ügymenet támogatás dokumentumkezelő rendszer nélkül?
  Dombai Péter
  SolDRA International Kft.
Átmenet a papíralapú kezeléstől, a fenntartható minőségbiztosított elektronikus archiválásig
  Balatoni György
  Bull Magyarország Kft.
"Párhuzamos archiválás", avagy gyógyszergyári érdek és hatósági követelmény
  Glausius László
  Richter Gedeon Nyrt.
Nemzeti eCTD beadványok kezelése az Európai Unióban
  Kevin Wing
  eCTD Consultancy Ltd.
Gyógyszerügyi nyilvántartások
  Dr. Zajzon Gergely
  Semmelweis Egyetem – Egészségügyi Informatikai Intézet
eCTD - driving force toward integral documentation management
  Belső Barnabas (EMC), Damir Stanic (Infotehna)
  Infotehna d.o.o.