Keresés:
Keres
Cikkeink
Blog (11 cikk)
Iratkezelési megoldás bevezetésének titkai
Hogyan tovább iratkezelés?
Elekronikus számlázás jelentősége a turisztikában.
Szakmai konvergencia a dokumentumkezelésben
Hogyan tovább DMS?
Hogyan épül fel a sikeres DMS projekt-csapat?
Az Excel táblák jelentősége a dokumentumkezelésben
Dokumentum adatok értelmezése
Információ, Dokumentum, Tartalom, és Tudás
Mire archíváljunk?
Vonalkód alkalmazása az irattárakban
 
DMS K+F (1 cikk)
Előadóink tollából (5 cikk)
Konferencia beharangozó (30 cikk)
Vegyes (1 cikk)
 
Elekronikus számlázás jelentősége a turisztikában.

A rövid határidők, a vevői igények szélesedése, és a gazdasági verseny éles volta mind amellett szól, hogy a turisztikai szektor szereplői is az elektronikus számlázás használata, bevezetése mellett dönthetnek. Egésznapos szakmai konferenciánkon megismerhetik az elektronikus számla jogszabályi hátterét, a jogszabály által előállítható formátumok tulajdonságait, és több bevezetési tapasztalattal rendelkező előadó tálalásában átfogó képet kaphat az elektronikus számlázás jelenlegi helyzetéről, várható kilátásokról, ügyfél oldali tapasztalatokról.

A turisztikai szolgáltatások területén az elektronikus foglaló rendszerek terjedésével várhatóan az elektronikus úton történő fizetés is terjedni fog, hiszen azok az ügyfelek, akik otthonról, akár a vacsora mellől foglalják majd le utazásaikat, joggal várják majd el, hogy elektronikus úton tudjanak fizetni. Az elektronikus fizetés és számlabemutatás rendszere (EBPP) már nemzetközileg elfogadott módszertan, alapvetően a pénzintézetek által támogatott megoldás, amely amerikai modell alapján az elektronikus fizetésre és az azzal egyidejű számlázásra fókuszál.

Európai direktívák alapján a számla benyújtása és pénzügyi teljesítése jobban szétválik, három megoldási út kínálkozik a vállalkozások számára:

1. Hagyományosan papír alapon, amelyet mindannyian ismerünk. E megoldásnak fokozódó hátránya, hogy a papír bizonylatot mindenképpen eredeti formájában kell eljuttatni az ügyfélhez, és azt ilyen formában is kell megőrízni. Nemzetközi utaztatásban a postai út igen nehézkes, és számtalan üzletbiztonsági kockázatot is hordoz magában (pl. nem érkezik meg az eredeti bizonylat, másolatot kell kiállítani, azt is eredetben küldeni,stb.)

2. Elektronikus adatcsere rendszer segítségével (EDI), amely olyan szabványon alapul, amely két informatikai rendszer között lebonyolított zártkörű és védett tranzakciók formájában továbbítja az adatokat. EDI alapú számlához az együttműködő feleknek szerződést kell kötniük, így ez a megoldás a stabil, folyamatos jogviszonyban álló társaságok között járható út. Erre jó példa lehet a touroperátorok és a viszonteladók közti számlázási kapcsolat.

3. Elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott (PKI) eletronikus dokumentum formájában. Ez a leguniverzálisabb elektronikus számlázási mód, a számla tartalma, jogszabályi kellékei nyilvános formátumú elektronikus dokumentumba foglalhatók (pl. XML), amelyet a számla kibocsátója lát el elektronikus aláírással és időbélyegzővel, ezzel teljesítve a számviteli bizonylatra vonatkozó hitelességi követelményeket. E számla formátumnak sajátossága, hogy egyetlen "eredeti" példány keletkezik annak bármely elektronikus másolata (pl. CD-n, DVD-n, vagy letölthetően a WEB-ről) hitelesnek tekintendő. E megoldás javasolható a végfelhasználók (esetünkben az utasok) számára kiállított számlák esetében, főleg ha a vevő belátja ennek előnyeit.

Hazai tapasztalat - amelyet szintén a Malév előadásából tudhatunk meg részletesebben -, hogy igen nagy arányban fordul elő az elektronikus számla fogadása helyett a hagyományos papír bizonylat kérése. Elektronikusan már kiállított számla esetében - mivel a sztornózás oka nem a teljesítéssel függ össze, csupán formai igény - komoly fejtörést okoz az elektronikus számla helyett utólag papír bizonylat kiállítása. A turisztikai szektor számára elengedhetetlen az elektronikus számlázás megismerése és tényleges használata, hiszen a nemzetközi tapasztalatok alapján e bizonylatolási forma folyamatosan terjed minden környező tagállamban, és a világ más országaiban is.

Hasonló cikkek
Biometrikus aláírás alkalmazhatósága, megvalósítási alternatívák, technológiák
E-számlával könnyebb!
Elektronikus számla lehet a dokumentumkezelés katalizátora
Elektronikus Hitelesség, Elektronikus Aláírás ECDL modulkönyv
EDI szakkönyv: "Elektronikus adatcsere a vállalatirányításban"
Hozzászólás a cikkhez:
Hozzászólás:
  OK