Keresés:
Keres
Válasszon a bal oldali kifejezések közül!
archiválás (7)
bejövő számlák (2)
bevezetési tapasztalatok (1)
bizonyító erő (1)
digitális toll (1)
digitalizálás (5)
dokumentum feldolgozás (1)
dokumentum formátum (2)
dokumentumkezelés (15)
dokumentumtár (1)
EAT (2)
EBPP (1)
ECM (1)
EDI (3)
elektronikus aláírás (3)
elektronikus levéltár (1)
elektronikus ügyintézés (3)
elektronizálás (2)
e-számla (8)
gyógyszeripari (2)
hiteles (4)
hitelesítés szolgáltató (2)
iktatás (3)
indexelés (4)
iratkezelés (6)
iratkezelő szoftver (5)
irattár (1)
KEIR (1)
KET (1)
KKV (1)
kommunikációs csatornák (1)
levéltár (2)
metaadatok (2)
mikrofilm (1)
minőségi szoftver (1)
mobil alkalmazás (1)
MOREQ (1)
műszaki dokumentáció (1)
nagy mennyiségű (1)
nagyvállalati (7)
őrzési idő (2)
papírmentes iroda (3)
PKI (1)
SOA (1)
strukturálatlan (1)
szkennelés (4)
tartalomkezelés (1)
telefax (1)
tervtár (1)
ügykövető rendszer (1)
ügyviteli szoftver (2)
üzleti folyamatok (3)
vonalkód (1)
Elektronikus számla lehet a dokumentumkezelés katalizátora
Nem lehet elégszer ismételni, széleskörű tájékoztatást nyújtani, rávilágítani: az elektronikus számlák használata ott van a jövő útján, megkerülhetetlenül mindenki kapcsolatba fog kerülni a hagyományos számviteli bizonylatok hiteles elektronikus változatával.
9/23/2010 Tovább...
Hogyan tovább iratkezelés?
A vállalati iratkezelés egyre mostohább gyermek, miközben a közszféra iratkezelésének szabályozása látványos fejlődésen, és komoly eredményeken van már túl. Milyen tanulságok vonhatóak le az elmúlt évek tapasztalatai alapján, milyen fejlődés jósolható a vállalati iratkezelés számára?
5/12/2010 Tovább...
Folytatódik a rendezvénysorozat a gyógyszeripari terület számára
Az elektronikus beadványok (eCTD, NEES), a gyógyszeripari szoftverek validálása, a gyógyszerügyi nyilvántartások, egyéb adatok elektronikus úton történő továbbítása és kezelése olyan aktuális témák, amelyek mind a gyógyszergyártóknak, mind a velük kapcsolatban álló különböző szervek számára komoly kihívást jelentenek.
10/31/2008 Tovább...
SzOA Konferencia
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Dokumentum-technológiai Szakosztálya és a DMS Labor, egésznapos, intenzív szakmai konferenciát szervez. A rendezvény célja rávilágítani az elosztott, komponens alapú szoftverfejlesztés, a szolgáltatás központú munkafolyamat tervezés, és az elemi funkcionális tervezés összeségeként értelmezhető szolgáltatás orirentált programrendszerek előnyeire, felhasználási lehetőségeire, tapasztalatokra.
5/5/2008 Tovább...
Minden hajóra kell egy kapitány! A dokumentumkezelést ki kormányozza?
A dokumentumkezeléssel közvetlenül foglalkozó emberek épp úgy a terület szakértőivé, szakemberekké válnak, mint ahogy ez a folyamat pl. a projektmenedzsment területén már évekkel ezelőtt végbement. Egy-egy szakosztályi rendezvény a szakmai ismeretek átadásán túl, a dokumentumkezelés elismert szakmává válásának egyik eszköze.
9/20/2007 Tovább...
DMS Forte! - szezonnyitó rendezvényünk
Majdnem egy évvel korábban DMS Extra címmel szerveztünk hasonló rendezvényt, amelyen a dokumentumkezelési szakma újdonságairól számoltunk be. A mostani címben a "forte", arra utal, hogy ez a piaci terület magasabb fokozatba kapcsolt, érdemes körülnézni, megismerni az újdonságokat, aktualitásokat. Olyan előadásokat válogattunk össze, amelyek keresztmetszetében mutatják be a dokumentumkezelés, iratkezelés, tartalomkezelés és archiválás hazai helyzetét, fejlődési irányvonalait és a nemzetközi trendeket.
9/20/2007 Tovább...
Iparágspecifikus dokumentumkezelés
Április 19-én "Dokumentumkezelés a gyógyszeriparban" címmel, immáron második alkalommal rendezünk egy adott működési terület, egy adott szakma számára dokumentumkezelési konferenciát. Az előkészítés során lefolytatott beszélgetésekből egyértelműen látszik, hogy a hagyományos és alapvető iratkezelési, vállalatirányítási és dokumentumkezelési igények nagyban megegyeznek a gyógyszeripari szektorban is.
4/10/2007 Tovább...
Szakmai konvergencia a dokumentumkezelésben
Az iratkezelés, az elektronikus dokumentumkezelés átszövi, behálózza, lefedi a hétköznapi munkánkat. Szinte minden szerepkörben, minden körülmények között iratok keletkeznek, aláírunk, továbbítunk, lemásoljuk, beszkenneljük, eltároljuk. Az írásbeliség velejárója az iratkezelés.
1/8/2007 Tovább...
DMS EXTRA! Különlegességek a dokumentumkezelésben
2006. november 16-án, csütörtökön rendezzük soron következő konferenciánkat az Oracle-nél. A téma: az újdonság. Paradox gazdasági hatások közepette is érdemes egy pillanatra megállni és körbenézni: milyen hatékony, olcsóbb, gyors, vagy újfajta technológiát alkalmazó megoldások jelentek meg.
9/18/2006 Tovább...
Hogyan tovább DMS?
Minden évben újabb és újabb technikák és bűvös rövidítések jelennek meg. Az elmúlt fél év során viszont, mi felhasználók változtunk egy kicsit. Jöhetnek utánunk a termékek?
8/18/2006 Tovább...
Hogyan épül fel a sikeres DMS projekt-csapat?
Milyen tényezők befolyásolják a legnagyobb mértékben a projekt sikerét? Erre számos elméleti válasz adható, de az élet a legjobb példa, vizsgáljuk meg a már lezajlott bevezetési projektek sikerét, eredményeit.
3/3/2005 Tovább...
Az Excel táblák jelentősége a dokumentumkezelésben
Az adattáblák kitöltése és kezelése teljes mértékben általánossá vált a nagyvállalati környezetben. Az integrált rendszerek első generációi nem vettek tudomást arról a tendeciáról, hogy a rendszerek által kezelt adatok természetes forrása a munkatársaknál automtikusan képződő adattáblák (XLS fájlok) összességében keresendő.
11/17/2004 Tovább...
Dokumentum adatok értelmezése
Metaadat, indexadat, azonosító, dokumentum típus, stb. Számos egyértelműnek hitt fogalom keveredik össze, amikor nagyobb mennyiségű dokumentum általtános kezelésével kerülünk szembe.
11/8/2004 Tovább...
Információ, Dokumentum, Tartalom, és Tudás
Portálunk szakterülete látványos változáson megy át az elmúlt és az elkövetkező évek során
9/16/2004 Tovább...